Predškolák a škola

November 12, 2017

Štátna, či súkromná? Jazyková, montessori, scioškola,  či klasická? Sama som zvedavá ako rozluskneme túto hádanku, keďže máme doma Boba - predškoláka. :) V každom prípade, rozhliadame sa po okolí a sme zatiaľ milo prekvapení úrovňou škôl, čo tu máme nablízku. 

 

Vďaka Dňom otvorených dverí sa nám podarilo obhliadnuť si medzinárodnú montessori školu a Základnú školu Campanus a sme zvedaví aj na ďalšie. 

 

International Montessori School of Prague v Prahe 4 uplatňuje montessori princípy a vedie žiakov k samostatnosti. Vyučovanie je v angličtine, aby deti boli jazykovo vybavené uplatniť sa vo svete. Ročníky sú tu zlúčené do 2 tried, t.j. 6-9 r. a 9-12 r., čo vedie aj k tomu, že mladší sa učia od starších a starší sa učia pomáhať mladším.  

Výhody takéhoto vzdelávania sú nesporné, no nevýhodou v českej (aj slovenskej realite) je, že po skončení takejto základnej školy sa v ČR sa hľadá ťažko adekvátna stredná škola. Študenti po prechode na "klasické" stredné školy zažívajú menši šok z potreby memorizácie veľkého množstva učiva, či príliš teoretického vzdelávania. 

 

Základná škola Campanus v Prahe 11 na prvý pohľad pekne vynovená, farebná a veselá. Na druhý pohľad tiež. Pri príležitosti Dňa otvorených dverí pre predškolákov bol pre nich pripravený neskutočný program, kde sa mohli oboznámiť s prostredím školy, pani učiteľkami, aj nahliadnuť do učební a vyskúšať si ako to funguje na hodine angličtiny, v učebni chémie, či na hudobnej výchove. Nehovoriac o tom, že dieťa je tu možné zapísať do predškoláckej triedy, čo je program na lepšiu adaptáciu dieťaťa na školu, prostredie a spoznanie svojich spolužiakov. Zaberie to len symbolicku hodinku raz tyzdenne. 

 

Viac z Campanusu tu: 

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

ČR: Cheb a Retro Múzeum

March 8, 2019

SR: Bibiana - medzinárodný dom umenia pre deti

January 13, 2019

1/15
Please reload

You Might Also Like: